Een terechte vraag, want waarom zou je moeite doen voor iets waar je geen klachten van ondervindt?
Antwoord op deze vraag geef ik vanuit

meerdere niveaus bekeken. Want we bestaan niet alleen uit een fysiek lichaam, maar ook uit een mentaal, emotioneel en energetisch lichaam. Vaccinaties (en andere ballast die we met ons meedragen) hebben impact op al deze lagen van wie wij zijn.

Maar eerst: wat is ontstoren precies?

Vaccinaties geven verstoringen in ons systeem. Er waren al vanaf het begin van het Rijksvaccinatieprogramma, dat na de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd, artsen die dat constateerden. Zo ook de homeopathische arts Tinus Smits, die een homeopathische kuur ontwikkelde om de vaccinaties te ontstoren, dat wil zeggen de belasting die vaccinaties geven op het systeem ongedaan maken. Lees hier meer over de theorie en praktijk van ontstoren in een blog die ik eerder schreef.

Fysiek niveau
Op fysiek niveau geeft een vaccinatie een klap aan het lichaam en specifiek aan het immuunsysteem. Immuniseren via een injectie is bepaald niet hoe het lichaam van nature immuniteit opbouwt. Het is volledig onnatuurlijk en er ontstaat ook geen natuurlijke, blijvende immuniteit. Het lichaam produceert alleen antistoffen als er stoffen zoals aluminium aan de vaccinvloeistof wordt toegevoegd, wat mij heel vreemd voorkomt. Het lichaam reageert dus eigenlijk op een lichaamsvreemde, toxische stof en als je de zogenaamde ziekteverwekker inspuit zonder een dergelijke hulpstof, ontwikkel je ook geen bescherming tegen de ziekte. De exosomentheorie, die ik een paar jaar geleden voor het eerst tegenkwam, stelt dat deze antistoffen niets meer zijn dan kleine cel eigen deeltjes, exosomen genaamd, die toxische stoffen uit cellen transporteren om via het bloed afgevoerd te worden (1). Nogal out of the box natuurlijk, maar dat betekent niet dat het ondenkbaar is. Over de heilige huisjes van de immunologie (en de virologie) bestaat verre van wetenschappelijke consensus ben ik achter gekomen. Lees hier meer over exosomen.

Giftige stoffen
Er komen diverse lichaamsvreemde, giftige stoffen het systeem in, die in het geval van baby’s en jonge kinderen direct de hersenen in kunnen. De bloed-hersenbarrière, die ontworpen is om dit soort stoffen tegen te houden, is bij (jonge) kinderen namelijk nog open, wat betekent dat zij extra kwetsbaar zijn. Naast de chemische hulpstoffen zoals aluminium, komen ook conserveer-, emulgeer- en stabiliseermiddelen ongefilterd in de bloedbaan terecht. Daarnaast komen er nog vervuilingen afkomstig van het kweekmedium en van het productieproces van vaccins mee het systeem in. Lees hier meer over in Inhoudsstoffen & Veiligheid – Stichting Vaccin Vrij.

Er zijn geen veiligheidsgegevens over de uitwerking van deze stoffen als ze ingespoten worden bij mensen in het algemeen en baby’s (en zwangere vrouwen!) in het bijzonder. We moeten de medewerkers van de farmaceutische industrie maar op hun blauwe ogen geloven dat dit geen kwaad kan.

Waar is het veiligheidsonderzoek?

Vaccins worden niet getest op farmacokinetische eigenschappen. Wanneer je een vaccin niet farmacokinetisch onderzoekt weet je niet hoe, wanneer en in welke mate alle hulpstoffen en reststoffen in een vaccin door het lichaam worden verwerkt, opgeslagen, afgebroken of uitgescheiden. In bijsluiters van vaccins staat: ‘farmacokinetische gegevens: niet van toepassing’. Daarnaast wordt in vrijwel alle onderzoeken als ‘placebo’ een ander vaccin gebruikt. Met vergelijkbare hulpstoffen. Hierdoor komen bijwerkingen niet aan het licht, want ze worden als het ware tegen elkaar weggestreept. Lange termijnonderzoeken worden niet gedaan en het effect van meerdere vaccins tegelijk (de cocktails) wordt ook niet onderzocht. Zolang deze onderzoeken niet zijn gedaan, heeft de claim dat vaccins veilig zijn geen enkele grond.

Ziekten hebben een functie. Ze maken ons sterker. Het enige dat wij hoeven te doen is zorgen dat ons zelfgenezend vermogen groot genoeg is om complicaties te voorkomen. Lukt dat, dan is ziekte een genezingsproces dat altijd naar meer gezondheid leidt en groei en balans faciliteert.

We weten niet wat de invloed is van onze vaccinaties op de ontwikkelingsstoornissen, chronische klachten en aandoeningen die we krijgen en een mogelijk verband wordt bijna nooit gelegd. Toch zijn in studies weldegelijk relaties aangetoond met immunologische klachten zoals astma, eczeem, allergieën, chronische verkoudheden en oorontstekingen, auto-immuunaandoeningen en zelfs kanker en tevens met ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD (2).

Emotioneel niveau
Misschien heb je weleens gehoord van het begrip ‘morfische velden’. De wetenschapper Rupert Sheldrake ontdekte dat elk fenomeen op aarde een energieveld heeft dat de informatie bevat van alles wat met dat fenomeen te maken heeft. Als je in resonantie bent met zo’n veld, ben je in staat om informatie uit dat veld op te pikken. Dat is ook wat er gebeurt als je meedoet aan een familieopstelling. Alles heeft een morfisch veld, dus ook een ziekte als corona. We werden tijdens de coronacrisis constant gevoed met van alles wat met corona te maken had. We waren met z’n allen de hele dag met corona bezig en dus werd het morfisch veld steeds groter en dichter (want het bevatte meer en meer informatie).

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Doordat er veel angst bestond omtrent de ziekte, de dood, de economische gevolgen en ja, ook omtrent de vaccinaties, werd angst een belangrijk onderdeel van het morfische veld. Bij kinderziekten werkt dit principe net zo.

Kinderen zijn heel gevoelig voor deze morfische velden en pikken snel informatie op waar ze mee resoneren. Zo ook de angst die met kinderziekten gepaard gaat. Op het moment dat ze hun vaccinaties krijgen, worden ze niet alleen geïnjecteerd met de vaccinvloeistof en alles wat daarin zit, maar ook de informatie vanuit het morfische veld komt bij hen binnen, die hen de boodschap geeft dat ziekte iets is waar je bang voor moet zijn. Deze informatie blijft aanwezig en wordt doorgegeven van ouders op kinderen. Je kunt het zien als overerving via het emotionele DNA. En wie weet heeft er in de levens van voorouders een ernstig ziekte- of sterfgeval plaatsgevonden als gevolg van een kinderziekte, waardoor deze informatie ook aanwezig is in het morfische veld van de familie. De vraag is alleen: is deze angst nu nog nodig? Dient het ons nog? Is vertrouwen in ons zelfgenezend vermogen niet veel belangrijker om ziekte aan te kunnen?

Mentaal niveau
Op deze laag worden alle overtuigingen opgeslagen die wij in ons leven opdoen. Overtuigingen die wij erven van onze voorouders en meekrijgen vanuit de maatschappij. Overtuigingen die in morfische velden terechtkomen. Overtuigingen zijn de bouwblokken van onze realiteit. We zijn medescheppers van de wereld waarin we leven. Vanuit de kwantumfysica weten we inmiddels dat de realiteit zich vormt naar onze verwachtingen. Verwachten wij een golfje, dan ontstaat er een golfje. Geloven wij dat we een deeltje gaan zien, dan zien we ook een deeltje. Geloven we dat een ziekte dodelijk is, dan gaan we dat ook zien in de buitenwereld. Tenminste, als er genoeg mensen zijn die dit geloven. Op deze manier beïnvloeden we de werkelijkheid. Als je gelooft dat jouw immuunsysteem niet opgewassen is tegen een bepaalde ziekte, dan vergroot je de kans dat dit ook echt zo is. Overtuigingen vormen jouw eigen werkelijkheid. Ook de overtuigingen rondom ziekten waartegen gevaccineerd wordt, komen samen met het vaccin binnen.

Marianne Lucardie omschrijft het in haar inspirerende artikel ‘Invloed van vaccinaties op ‘kinderen van de nieuwe tijd’ vanuit een spiritueel standpunt’ als volgt: “Telepathisch krijgen deze kinderen de boodschap mee, dat hun zelfhelend vermogen niet deugt en dat de maatschappij er wel even voor zal zorgen dat ze niet ziek worden. Hierdoor wordt de verbinding met hun BRON, hun zelfhelend vermogen, gedeeltelijk afgesloten en hoe meer vaccins er bij komen, hoe minder die bron te bereiken wordt. Het ‘licht’ kun je dan niet meer IN je zelf vinden, maar je wordt afhankelijk van het licht BUITEN je.”

Ik heb dit ook teruggekregen van mijn cliënt Jorrit, die aangaf dat hij vanaf zijn eerste prik als baby direct merkte dat de verbinding met, zoals hij het noemt, de Spirit of Love, minder werd. Jorrit is een jonge man, die zich dat nog duidelijk herinnert, omdat hij vanaf een ander niveau op heldere en telepathische wijze met zijn medemens communiceert. Maar dit gebeurt dus met ieder mensenkind, en zo snel al na de geboorte. Heel verdrietig, maar hoe mooi is het dat we deze verstoring kunnen herstellen!

Energetisch niveau
Alles is energie, een pakketje informatie, dat in jouw systeem terecht kan komen als je het oppikt vanuit de morfische velden. Dit kan je weghouden van het ‘weten’ dat verbonden is met de bron, waar we allemaal vandaan komen. Baby’s krijgen tegenwoordig al te maken met vaccinaties in de baarmoeder en daarna begint het met 6 weken na de geboorte. Ze worden op dat moment gevaccineerd tegen 7 verschillende ziekteverwekkers en krijgen alles op de verschillende niveaus binnen. Ongefilterd, want filteren kunnen ze nog niet. Dus ook de informatie van de hulpstoffen, waarvan de farmaceutische industrie, de meeste artsen en andere medische professionals zeggen dat zo’n kleine dosis niet schadelijk is (maar wat nooit naar behoren werd onderzocht), komt binnen als een verstorende frequentie, ongeacht de hoeveelheid. Hoe meer vaccins er gegeven worden en er komen er steeds meer bij, hoe meer we afgesloten raken van onze bron, van onze eigen innerlijke wijsheid en niet als laatste, van het vertrouwen in ons zelfgenezend vermogen.

Conclusie
Vaccinaties hebben dus impact op alle niveaus. Ze verzwakken ons gehele systeem in een poging ons te behoeden voor ernstige ziekten. Na alle informatie en kennis die ik de afgelopen 20 jaar tot me heb genomen, kan ik niets anders dan concluderen dat de praktijk van vaccineren ons mensen verder weg heeft gebracht van onze natuur en van onze gezondheid in het algemeen. We hebben onszelf afhankelijk gemaakt (of eigenlijk laten maken) van invasieve en giftige medische handelingen, waarvan we zijn gaan geloven dat we niet zonder kunnen. In het Engels laat het zich het best verwoorden: ‘It couldn’t be further from the truth.’

Ik zie het (energetisch) ontstoren van vaccinaties als belangrijk voor ieder mens en de leeftijd doet er niet toe. Het werkt door op alle niveaus.
De essentie is om de regie terug te pakken over je gezondheid, je losmaken van een misleidend en (mijns inziens) corrupt systeem en van angst voor ziekte en dood. Het is een stap richting onze natuurlijke staat van zijn; ons zelfgenezend vermogen steeds meer activeren en leven vanuit vertrouwen!

Er zijn veel inspiratiebronnen geweest voor dit artikel. Deze wil ik benoemen:

  • Hans Moolenburgh, die mij op dit spoor heeft gezet en wiens boeken ik allemaal van harte aanbeveel;
  • Marianne Lucardie, die het prachtige artikel schreef, waar ik uit citeerde: Invloed Vaccinaties – LucardieLucardie. Ze is een bijzonder mens en energetisch therapeut en ontwikkelt verschillende energetische remedies, waaronder korrels om kunstmatige oxytocine mee te ontstoren, die ik zelf ook gebruik in mijn praktijk;
  • Mijn cliënt Jorrit Snip, die telepathisch communiceert met zijn moeder en soms ook met andere mensen, waaronder mijzelf. Ik mag hem begeleiden in het ontstoren en ontgiften van zijn vaccinaties en andere ballast en het activeren van zijn zelfgenezend vermogen.
  • En last but not least de Grote Inspiratiebron.

Overige bronnen:

1) Cowan, T.S. & Morell, S.F. (2022). DE BESMETTINGSMYTHE. Waarom virussen (inclusief het coronavirus) niet de oorzaak van ziekte zijn. Uitgeverij www.succesboeken.nl

2) Onderzoeken (nvkp.nl)