Regelmatig wordt mij gevraagd wat een familieopstelling is. Je kunt je er waarschijnlijk wel iets bij voorstellen, iets met familie en misschien zelfs iets met representanten als je meer op de hoogte bent. Maar precies uitleggen is lastig. Het gekke is dat ik als opsteller bij deze vraag geregeld met mijn mond vol tanden sta. Ik merk op zo’n moment dat ik het antwoord ergens anders vandaan probeer te halen dan uit mezelf, bijvoorbeeld door me mijn opleidingsmap voor de geest te halen. In deze column wil ik helder maken voor mezelf en voor jou als geïnteresseerde hoe ik invulling geef aan een (familie)opstelling.

Inzicht, beweging en heling
Er zijn allerlei verschillende submethoden ontstaan binnen de overkoepelende methode die opstellingen of systemisch werk wordt genoemd. De familie staat lang niet altijd meer centraal, andere systemen kunnen ook opgesteld worden, zoals je werk. Eigenlijk kun je alle thema’s en vragen en zelfs verlangens opstellen waar je meer inzicht vanuit een andere (onbewuste) laag over wilt ontvangen. Meer inzicht, een antwoord op je vraag, meer beweging (omdat in het thema/verlangen /de vraag vaak wordt ervaren dat je erin vastgelopen bent of dat het vastzit) en niet te vergeten heling. Heling betekent voor mij niets anders dan iets dat niet gezien of erkend is, iets wat een gebrek aan liefde heeft, zichtbaar te maken en liefde te geven. Daardoor word je heler want je hebt iets dat eerst buitengehouden werd, ingesloten in je bewustzijn. De compassie voor jezelf neemt toe. Je mag er volledig zijn met je hele hebben en houwen.

Het veld
Zoals we inmiddels weten en ook uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, is alles in essentie energie, een pakketje informatie. Vandaaruit ontstaat de wereld waarin we leven en ook onze eigen realiteit. Rupert Sheldrake noemt deze informatiepakketjes morfische velden. Elke fenomeen op aarde heeft een morfisch veld; dat kan een persoon zijn, een emotie, een gebeurtenis, een land, een instantie, een ziekte en zo kan ik nog wel even doorgaan. Echt alles wat je je kunt bedenken. Mensen hebben het aangeboren vermogen om hiermee te resoneren. Meer informatie over morfische velden lees je in mijn blog: https://www.terah-pi.nl/waarom-zou-je-vaccinaties-ontstoren-als-je-er-geen-merkbare-last-van-hebt/.
Alle morfische velden tezamen wordt in systemische termen ‘het wetende veld’ genoemd en daar stappen we in op het moment dat we een opstelling gaan doen. Voor hetgeen je informatie van wilt, kies je een representant, iets of iemand die dat specifieke stukje informatie representeert en ermee resoneert. Dit kan een mens zijn, maar ook een anker, een kussen, een steen, een poppetje, om maar wat voorbeelden te noemen. Deze representanten geven informatie over de vraag of het verlangen dat is ingebracht. En maken de onzichtbare invloeden zichtbaar.

Bewuste verbinding
Tijdens mijn opleiding heb ik nog een tool geleerd, de bewuste verbinding (BV). Deze tool is in feite een afspraak die je maakt. Ik maak bewust verbinding met het veld en als ik één op één met mensen werk, maak ik BV met iemands energieveld en kunnen we vragen stellen waar het lichaam antwoord op geeft. Het lichaam zegt ja als het naar achteren neigt of valt. Als er niets gebeurt is het antwoord nee. Het lichaam doet ook weleens wat anders, meestal heb ik op zo’n moment voldoende helder wat dat betekent. In BV is het ook mogelijk om oude blokkades die het proces in de weg zitten, op te ruimen, mits dit de bedoeling is. Ik zal mijn werkwijze en wat het mijn cliënten heeft gebracht, illustreren aan de hand van twee voorbeelden.

Een vraag omtrent de kindervaccinaties
Een aanstaande moeder heeft een vraag over de kindervaccinaties. Ze voelt dat ze er eigenlijk niet aan wil beginnen en ze voelt ook wel vertrouwen, maar er zit nog een twijfel. Ze heeft behoefte aan ruggespraak. Omdat ze weet dat ik ouders begeleid bij het ontstoren van de vaccinaties van hun kinderen, komt ze bij mij. Nadat ik haar vertel over mijn eigen weg en haar uitleg waar ik mijn vertrouwen uit haal en wat ik doe om mijn kinderen gezond te houden, maken we contact met haar ongeboren baby. Ik ga in de informatie van de baby staan en voel alleen maar liefde en vertrouwen. De liefdevolle boodschap van dit zieltje geef ik woorden en er komt zoiets uit als ‘het is niet nodig’.

Ruggespraak met je voorouders
Daarna, op een ingeving die ik krijg, gaan we in BV bij haar voorouders checken of daar misschien iets zit en dan komen we inderdaad bij een oma uit, die zo haar twijfels heeft. En die twijfel/angst leeft voort in mijn cliënt. We weten niet wat het is dat deze vrouw heeft meegemaakt, maar we staan er even bij stil, geven het erkenning en daarna mag het opgeruimd worden. Het woord ruggespraak komt uit het Duits en betekent vrij vertaald dat je overleg hebt met iets dat achter je staat. Je voorouders staan achter je en leven als innerlijke delen in jou voort en deze delen zijn het niet altijd eens met wat jij wilt in het leven. De ruggespraak met deze voormoeder is nodig om de twijfels te kunnen transformeren naar het vertrouwen dat al in mijn cliënt zit en haar kindje laat blijken. Het was een bekrachtigende sessie voor deze bijna-moeder, die inmiddels moeder is van een blakend, ongevaccineerd kind.

Verlangen naar zachtheid
Een cliënt die herstellende is van een burn out heeft bij haar psycholoog het advies gekregen om een familieopstelling te doen. Ze heeft geen makkelijke geschiedenis met haar ouders en met name de relatie met haar moeder is blijvend verstoord geraakt. Ze heeft al op jonge leeftijd voor zichzelf moeten zorgen en daarbij een zekere hardheid ontwikkeld, een muur die ze optrekt om haar kwetsbaarheid te verbergen. Ze verlangt ernaar om minder veeleisend en zachter voor zichzelf te zijn, zodat ze in de toekomst niet meer zo over haar grenzen gaat. We ontdekken in het gesprek dat deze hardheid en veeleisendheid er bij haar moeder en oma ook al inzat en daarom besluiten we haar moederlijn op te stellen. Mijn cliënt wil dit patroon ook heel graag doorbreken uit liefde voor haar eigen dochter, waarmee het contact ook niet altijd makkelijk verliep tot voor kort. In termen van mijn opleiding (ik deed ‘m bij Torxa) kiezen we voor een generatieopstelling. Daarvoor maken we een nieuwe afspraak. Beiden voelen we ons niet prettig bij een groepsopstelling en daarom vraag ik haar om één representant uit haar eigen netwerk mee te nemen.

Mag het weg?
In BV geeft het lichaam van mijn cliënt aan dat het thema, de hardheid, is ontstaan in de vierde generatie van haar moederlijn, dus bij haar overgrootmoeder. Ze legt drie ankers neer: één voor haar moeder, haar oma en voor haar overgrootmoeder. De representant gaat op het anker staan dat de overgrootmoeder representeert en checkt bij zichzelf in hoe ze zich voelt. Hierna kijkt ze naar haar achterkleinkind, die direct geraakt wordt door deze aanblik. Ik sta in de informatie van haar oma, waar ik de ingeving krijg dat er iets speelt wat niet erkend is. Er wordt een anker bijgelegd en er komt direct verzachting bij mij als oma. Bij overgrootmoeder echter niet. Er zit iets in de weg. Dan stap ik uit de informatie van oma en neem weer de begeleidersrol. Ik vraag aan overgrootmoeder of hetgeen er blokkeert op verzachting naar haar dochter opgeruimd mag worden en dat mag. Het hoeft verder niet gezien te worden. Nu vindt de verzachting wel plaats en de liefde gaat zichtbaar weer stromen.

De helende werking van liefde
De representant gaat vervolgens in de informatie van moeder staan. Ik zie mijn cliënt gelijk verharden en stuurs kijkt ze de andere kant op. Ze wil niets van haar moeder weten. Oma geeft aan dat ze voelt alsof er iets mist en ik vraag of het de dochter van mijn cliënt is. Dat resoneert en mijn cliënt stelt haar eigen dochter dicht bij zichzelf op. Oma voelt zachtheid voor haar dochter, maar moeder voelt nog weerstand. Dan pak ik als begeleider mijn hartjeskaartjes, 13 vormen van liefde in de vorm van hartjes. Ik geef de kaartjes aan moeder en vraag haar welke vormen van liefde bij haar resoneren. Welke vormen van liefde had zij van oma, haar moeder, willen ontvangen? Ze kiest ze uit en geeft ze aan mij, inmiddels weer in de informatie van oma staand. Ik geef haar deze vormen van liefde met de woorden die in mij opkomen. Daarna geef ik mijn dochter de opdracht om de liefde die ze van mij ontvangen heeft, nu aan háár dochter te geven. Mijn cliënt is inmiddels in tranen en als moeder dit ziet, maakt zij een vloeiende beweging richting haar dochter. Er volgt een innige omhelzing en verzoening. Mijn cliënt is helemaal verzacht, kan de liefde voor haar moeder weer toelaten nu ze eindelijk van haar ontvangen heeft, waar ze zo naar verlangde.

De magie op het eind
Opstellingen zijn magisch en gaan het verstand te boven. Wat bleek was dat de vormen van liefde die moeder gekozen had, dezelfde kaartjes waren als die mijn cliënt tijdens onze eerste sessie uitgekozen had toen ik haar vroeg welke vormen van liefde zij van haar moeder miste. Daar zijn geen woorden voor, alleen diepe dankbaarheid en eerbied voor het leven.

Samenvatting van mijn werkwijze
Samenvattend kun je zeggen dat ik geen bestaande submethode of school volg, de bewuste verbinding als extra tool inzet en veel met de 13 vormen van liefde werk. Ik reken altijd iemands persoonlijke medicijnwiel uit, wat mij extra inzicht geeft in de unieke scheppingskrachten, de zielsessentie en de karmische uitdagingen. Je kunt met elk thema bij mij komen, hoewel ik een voorliefde heb voor het brede scala van gezondheidsklachten. Samen gaan we op zoek naar de diepere oorzaken, zoals het geval was met de generatieopstelling die ik hierboven beschreef. Ik betrek graag de voorouders erbij zoals in beide voorbeelden, maar dit is niet altijd aan de orde. In een verlangensopstelling, die ik het liefst ook één op één doe, staat iemands hartsverlangen centraal en krijgen we zicht op wat er in de weg staat.

Reviews kun je lezen op mijn site bij ‘Wat anderen zeggen’ en op mijn instagram account terahpi. Je kunt mij bereiken via het contactformulier op mijn website of via contact@terah-pi.nl. Bellen naar 0616602012 mag ook. Ik kijk uit naar een magische samenwerking!