“Sinds 2022 krijgen naast meisjes ook jongens de vaccinatie tegen HPV aangeboden door het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinatieleeftijd is verlaagd van 13 naar het jaar waarin het kind 10 wordt. Jongens en meisjes tot 18 jaar die de vaccinatie nog niet hebben gehad, kunnen ook in 2022 en 2023 de HPV-vaccinatie krijgen”, aldus de website van het RIVM. Als je kinderen hebt valt de uitnodiging vroeger of later in je brievenbus.

Wat is HPV eigenlijk en wat doet het?
Dit is wat het RIVM erover communiceert:
“HPV staat voor humaan papillomavirus. De meeste infecties met HPV gaan vanzelf weer over en u merkt er meestal niets van. Maar soms ruimt het lichaam het virus niet op en ontstaat er na 10 tot 15 jaar kanker. De meest voorkomende vorm van kanker door HPV is baarmoederhalskanker. Jongens kunnen peniskanker krijgen. Ieder jaar krijgen ongeveer 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV”. En er wordt vervolgd met: “Als je je laat vaccineren, bescherm je jezelf én anderen tegen HPV. Het is geen 100% bescherming, maar je hebt hierdoor een veel kleinere kans op kanker door HPV.”
Zo klaar als een klontje toch?

Een compleet andere kijk op de rol van het HPV-virus, vond ik in het boek van onderzoeksjournalist Désirée Röver: “je kunt virussen eerder als ratten beschouwen, die dáár verschijnen waar afval te eten is. Als de baarmoedermond door verschillende oorzaken, waaronder de pil, afwijkingen gaat vertonen, dan verschijnen de ratten om zich aan dat afval tegoed te doen”. Désirée noemt het hpv-virus dan ook ‘de kanarie in de kolenmijn’. Wijlen dr. Moolenburgh noemt het een begeleider van de ziekte in plaats van de oorzaak. Een oorzakelijk verband is nooit bewezen (1).

Verder kijken dan de informatie van het RIVM
De standaardcommunicatie over vaccinaties is dat ze veilig en effectief zijn. Nodig zijn ze ook volgens het RIVM, want infectieziekten kunnen ernstige gevolgen hebben en soms zelfs tot de dood leiden. Dat hebben we in het verleden meegemaakt en maken we vandaag de dag ook nog mee, of het nou Corona is, de gewone griep of een andere infectie. Er gaan mensen dood aan de complicaties van infectieziekten. Er gaan mensen dood aan kanker. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. En dus zetten we die prikken. Baat het niet, dan schaadt het niet.

Inmiddels zijn veel mensen na de wereldwijde vaccinatiecampagne tegen Corona erachter gekomen dat die vlieger lang niet altijd opgaat. En dus beginnen veel mensen zich af te vragen hoe het zit met de andere vaccinaties. Moeten we die eigenlijk wél willen? De aanvliegroute die onderzoeksjournalist Joris Baas heeft gekozen voor zijn artikel over het HPV-vaccin is het opnieuw stellen van deze belangrijke drie vragen: Is het vaccin noodzakelijk, is het veilig en is het werkzaam? Deze vragen zijn ook leidend in het gesprek dat ik met Joris heb gehad voor de podcast van het gezondheidsplatform Nano Mineralen. Deze podcast werd door YouTube verwijderd. Kritische vragen stellen mag tegenwoordig niet meer. Gelukkig kun je het gesprek nog terugkijken op https://stichtingvaccinvrij.nl/?s=hpv.

1. IS HET NOODZAKELIJK?

De kankers waartegen dit vaccin zou beschermen zijn zeldzame kankers, die bovendien in de beginfase goed behandeld kunnen worden. Baarmoederhalskanker komt vaker voor, maar kondigt zich, net als de andere vormen van kanker, in het overgrote deel van de gevallen aan, gedurende meer dan 10 jaar tijd is er de mogelijkheid om een infectie te behandelen en risicovol gedrag aan te passen, zoals roken en de pil slikken (2,3). HPV-infecties komen niet voor bij kinderen van 10 en tot op heden is ook niet bewezen dat het vaccin werkelijk in staat is om kanker die eventueel uit een 10-20 jaar verwaarloosde infectie voort zou kunnen komen, te voorkomen of te verminderen.

Op kanker.nl staan per kanker cijfers die het gevaar in perspectief zetten. Over peniskanker staat er bijvoorbeeld:

Hoe vaak komt peniskanker voor?
Peniskanker is een zeldzame ziekte. In 2021 kregen 173 mannen de diagnose peniskanker.

Hoe vaak komt peniskanker voor per leeftijdsgroep?
Peniskanker komt vooral voor bij mannen ouder dan 60 jaar.

Wat is de overleving van peniskanker?
Gemiddeld zijn 5 jaar na de diagnose nog 74 van de 100 mannen in leven (4).

Is het noodzakelijk? Als je al deze factoren bij elkaar optelt: over het algemeen zijn het geen veelvoorkomende vormen van kanker of zelfs zeer zeldzaam, er is geen oorzakelijk verband aangetoond tussen de HPV-varianten die vaak gezien worden bij deze kankers en het ontstaan van de kanker zelf en de ziekten zijn vaak, zeker in de beginfase, goed behandelbaar. Later zal ik uitgebreider ingaan op andere maatregelen voor preventie, die er echt zijn! Dit vaccin lijkt mij niet noodzakelijk en zeker niet als je mijn antwoord op de volgende twee vragen leest!

2. IS HET EFFECTIEF?

Naar aanleiding van de reactie van het RIVM op de uitzending van Zorg.nu op 15 november 2016 over het HPV-vaccin, geeft Dick Bijl, arts-epidemioloog en voormalig hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, de onderstaande reactie:

“Voor het definitieve antwoord op de vraag hoe goed HPV-vaccins baarmoederhalskanker voorkomen, moeten we nog zo’n acht jaar wachten.” (2).

Het HPV-vaccin voor meisjes was een experiment, laten we dat niet vergeten. Of het “werkte” kon men pas na jaren beoordelen, omdat ook baarmoederhalskanker lange tijd nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.

‘Een waanzinnig goed experiment’ noemde Mathilde Boon, patholoog en oprichter van het Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium de HPV-vaccinatie in de documentaire ‘De prik en het meisje’ uit 2011 (3). In deze docu probeert een moeder de vraag te beantwoorden of haar dochter dit vaccin zou moeten krijgen.

De introductie van het eerste kankervaccin ging gepaard met het grootste budget voor een marketingcampagne ooit, 127 miljoen dollar in USA (voor reclamespotjes, armbandjes enz.) Het leverde in het eerste jaar 628 miljoen dollar op voor Merck (4).

Wordt er ooit bij vermeld dat het een experiment is, worden wij op de hoogte gehouden of het experiment geslaagd is of niet? Ik heb niets voorbij zien komen. In plaats daarvan wordt er nog een schepje bovenop gedaan en worden ook jongens bij het experiment betrokken.

Is het effectief? Nee, als het zou werken dan zou nu gebleken zijn dat baarmoederhalskanker flink is gedaald, maar dat is niet het geval. In 2021 kregen 947 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker (6) Ten tijde van de introductie van het HPV-vaccin kregen 600 vrouwen per jaar de diagnose baarmoederhalskanker (7).

3. IS HET VEILIG?

Helaas niet. Kort na de start van het HPV-vaccin voor meisjes kwam een stroom van berichtgeving over bijwerkingen op gang op sociale media en in verschillende films, waaronder de Deense documentaire uit 2015 ‘De gevaccineerde meisjes’ (8).
Hierin deelden gevaccineerde meisjes en hun ouders hoe erg de meisjes eraan toe waren na de HPV-vaccinaties: toevallen, uitvalverschijnselen, chronische vermoeidheid, hoofdpijnen, spierpijnen, kortom, jonge meisjes in rolstoelen lieten zien dat hun leven voorbij was. Soms zelfs letterlijk. De moeder van de Amerikaanse Chris Tarsell besprak de dood van haar dochter en de nasleep ervan in deze documentaire. Op aanvraag van de Deense staat volgde daarop een officiële evaluatie van de commissie PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europese Medicijn Agentschap (EMA) die tegenwoordig is gevestigd in Amsterdam. Heel kort samengevat deed de EMA na drie jaar niet-transparant aanmodderen de bijwerkingen af als een onbelangrijk toeval en werd de documentaire van het internet gehaald. De moeder van Chris Tarsell heeft acht jaar moeten procederen voordat er eindelijk erkenning kwam dat de dood van haar dochter veroorzaakt was door de HPV-vaccinatie (9).

Wat belangrijk is om te beseffen, is dat het zo essentiële EMA, de ‘onafhankelijke’ instantie die vaccinaties moet goedkeuren, voor 80% gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie (10).
Elk vaccin gaat gepaard met marketingcampagnes die veel geld kosten en misleidend zijn. Ouders en adolescenten worden bang gemaakt voor de ziekte, en tegelijkertijd dom en onwetend gehouden over de risico’s van het vaccin. De winsten zijn voor de fabrikant, maar in het geval van bijwerkingen is er niemand thuis. De schade is voor de naïeve prikker.

 

Op het moment van schrijven loopt er een campagne voor de HPV-vaccinatie met de stevige leus:

‘MET 1 VACCIN BESCHERMD TEGEN 6 SOORTEN KANKER’. Wie wil dat nou niet? De realiteit is, zoals je hierboven hebt kunnen lezen, helaas minder eenduidig.

Deze campagne komt niet alleen bij ouders voorbij, op het jeugdjournaal wordt dit aan de kinderen zelf getoond. Mijn dochter kwam ooit uit school met de vraag of ze de HPV-prik mocht omdat ze anders dood kon gaan. Ook de dochter van een kennis had van haar vriendinnetjes te horen gekregen dat haar moeder wel heel gek moest zijn om haar niet te laten inenten, want het beschermde toch tegen 6 soorten kanker!

In mijn artikel https://www.terah-pi.nl/waarom-zou-je-vaccinaties-ontstoren-als-je-er-geen-merkbare-last-van-hebt/ kun je meer lezen over de veiligheid van vaccins in het algemeen en over het ontstoren van vaccinaties.

Wat kunnen we dan doen om deze vormen van kanker te voorkomen?

We hebben het lot niet altijd in de hand, maar de beste optie die we hebben om kanker te voorkomen is waarschijnlijk nog steeds een gezonde leefstijl. Roken is een belangrijke risicofactor voor baarmoederhals, penis- en anuskanker en tekorten aan voedingsstoffen als gevolg van een ongezonde leefstijl ook. Daarnaast vergroot de pil de kans op baarmoederhalskanker (nergens te lezen in de overheidsinformatie) (3).

Wil je baarmoederhalskanker voorkomen, dan is stoppen met roken en met de pil (of andere hormonale anticonceptie) het beste wat je kunt doen. Het vraagt wel meer van je dan een prik halen, maar je hebt er ook veel meer baat bij 😊.

Met name een tekort aan vitamine A en folaat (de natuurlijke vorm van foliumzuur) kan een HPV-infectie in de hand werken. Orgaanvlees, diverse noten en de terug van weggeweest levertraan zijn rijk aan vitamine A. Zorg dat je deze voedingsmiddelen regelmatig consumeert of neem een multivitaminensupplement. Dan krijg je gelijk de benodigde hoeveelheid folaat binnen. Donkergroene groenten zijn ook een belangrijke bron van vitamine B11 (folaat). Neem daarnaast extra vitamine C, dit draagt bij aan het voorkomen van gevaarlijke veranderingen van het baarmoederhalsweefsel.

Zink is een essentieel mineraal die huid en slijmvliezen gezond houdt en helpt herstellen. Daarnaast werkt zink antiviraal. De meeste mensen hebben een lage zinkstatus en hebben baat bij regelmatige, zo niet dagelijkse aanvulling in de vorm van een supplement.

Nano zilver helpt je lichaam met het ontgiften van je darmen en je bloed en werkt antibacterieel, antiviraal en antischimmel (en tegen eencellige parasieten). Goed om in te zetten dus bij een HPV-infectie, samen met zink. Eén of twee keer per jaar een kuur van een maand houdt je lichaam schoner en weerbaarder. Voor meer info, zie Nano Zilver – Nano Mineralen.

Een laatste stof die ik onder je aandacht wil brengen is Indool-3-carbinol (IC3). Dit stofje komt voor in kruisbloemige groenten, zoals broccoli, spruitjes en andere koolsoorten en breekt kankerverwekkende oestrogenen af tot onschadelijke vormen. Onderzoek heeft het nut van deze stof bij baarmoederhalsafwijkingen laten zien (11). Eet dus regelmatig kolen en broccolikiemen op je brood en over je salade. Je kunt daarnaast kiezen voor het supplement DIM voor een meer therapeutische, krachtige werking.

Dit is nog maar een fractie van alle onderzoeken en feiten die voorhanden zijn over de HPV-vaccins. Achter websites zoals die van Stichting Vaccinvrij en de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken en onderzoeksjournalisten als Désirée Röver zitten hardwerkende mensen, die vanuit hun hart zelf onderzoek doen om alle feiten voor ons leken boven tafel te krijgen. Feiten die het RIVM en de overheid niet openbaar maken. Ik hoop dat je deze informatie ter harte neemt en dat je stappen kunt zetten om je gezondheid en dat van je kinderen in eigen hand te nemen.

De kern van dit artikel is afkomstig van het artikel van Joris Baas, gepubliceerd op Vaccinvrij: Uitnodiging HPV-vaccin voor jongens (en meisjes) – overhalen in plaats van Informed Consent – Stichting Vaccin Vrij

Bronnen:

 1. Röver, D. (2009). Baarmoederhalskanker. HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’. Uitgeverij Ankh-Hermes
 2. Cervical cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data for 16,573 women with cervical cancer and 35,509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies – PubMed (nih.gov)
 3. Smoking impairs human papillomavirus (HPV) type 16 and 18 capsids antibody response following natural HPV infection: Scandinavian Journal of Infectious Diseases: Vol 40, No 9 (tandfonline.com)
 4. https://www.kanker.nl/kankersoorten/peniskanker/algemeen/overlevingscijfers-van-peniskanker
 5. https://stichtingvaccinvrij.nl/hpv-vaccin-overzicht-feiten/
 6. https://www.kanker.nl/kankersoorten/baarmoederhalskanker/algemeen/overlevingscijfers-van-baarmoederhalskanker
 7. https://stichtingvaccinvrij.nl/ziektes-vaccins/vaccins/specifieke-vaccins/hpv-vaccin/
 8. https://web.archive.org/web/20210308225837/https://www.bitchute.com/video/WVrTqc3A9ML3/
 9. https://www.leagle.com/decision/infdco20171016777
 10. http://www.npo.nl/artikelen/zembla-over-de-farma-methode-op-npo-2
 11. Stanley, M, hoofdstuk 17: Genital human papillomavirus infections – current and prospective therapies. J. Nat. Cancer Inst. Monograf. 2003(31):117.