Een spirituele vitamine
Vitamine B12 een spirituele vitamine? Rineke van den Berg, complementair therapeut en wijze, wakkere vrouw, beaamde dit toen Pieter Stuurman dit voorzichtig aan haar vroeg tijdens een interview bij Café Weltschmerz, dat ik van de week bekeek nadat Rineke mij de link had doorgestuurd.

Ik glimlachte, omdat het destijds ook Rineke was die bij mij testte dat ik extra B12 nodig had en dat het mij zou helpen om in mijn kracht te staan en bestaansrecht te ervaren. Dat klonk mij als muziek in de oren en sindsdien neem ik op regelmatige basis een kuurtje hoog gedoseerde B12 (in combinatie met natuurlijk foliumzuur: B11).

Ik nam haar wijsheid als waarheid aan en realiseer me nu pas dat ik toen voor het eerst leerde dat vitaminen naast een werking op het fysieke en mentale lichaam (en doorwerkend op het emotionele) ook een energetische werking hebben en kunnen bijdragen aan je spirituele ont-wikkeling: spirituele vitaminen dus. En niet zo gek eigenlijk: wij zijn body, mind én soul en deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Althans, tot we onze laatste adem uitblazen.

Dr. Hans Reijnen
Een belangrijke leermeester van Rineke op het gebied van B12 is (voormalig) arts Hans Reijnen, B12 specialist en auteur van ‘Vitamine B12-tekort, oorzaak van vele chronische klachten’. In dit boekje beschrijft hij de werkingsgebieden van vitamine B12, de biochemie in het lichaam, de oorzaak van tekorten en de gevolgen er van. Ook beschrijft hij de psycho-energetische betekenis van vitamine B12 en geeft hij voorbeelden van patiënten met een B12-tekort die in hun prille leven in hun bestaansrecht beschadigd waren.

Volgens Reijnen zijn het vaak de hooggevoelige mensen met een spirituele levensmissie die B12-tekorten vertonen. Rineke zei in het interview: mensen die veel van zichzelf geven aan anderen, lopen sneller leeg op B12. Dit past ook in het beeld dat dr. Reijnen schetst. Hoogsensitieve kinderen en volwassenen hebben dus meer behoefte aan B12 en hebben hogere doseringen nodig dan de standaard adviezen.

Torenhoge doseringen

Ook ik stuitte op Hans Reijnen toen ik onderzoek ging doen naar B12. Ik kwam een fascinerend document tegen waarin hij uitlegt dat er veel, heel veel extra B12 nodig is om ons zogeheten ‘junk’ DNA weer te activeren. B12 is inderdaad nodig om DNA en RNA op te bouwen, samen met folaat (het natuurlijke foliumzuur). Dus ik vond het direct heel logisch klinken. En het geeft een extra dimensie aan het begrip bestaansrecht; het gaat dus ook om herinneren wie we zijn en ons volledig menselijk potentieel weer gaan leven. Ons oorspronkelijke bestaansrecht.

Ik stel me voor dat fenomenen die nu nog voor enkelen toegankelijk zijn, voor iedereen beschikbaar worden, zoals telepathie, helderzien, -horen, -ruiken, – weten en -voelen. De huidige ADH’s zijn zelfs voor het fysieke lichaam heel marginaal, de huidige ondergrens bij bloedonderzoek is volgens Reijnen veels te laag en daardoor wordt een B12-tekort als oorzaak van klachten vaak gemist. Alle ADH’s zijn overigens superlaag, net hoog genoeg om een klinische gebrekziekte te voorkomen, net genoeg om te overleven. Maar om te floreren en zoveel mogelijk je potentieel te leven kom je eerder in de richting van die torenhoge doseringen.

B12 om te aarden

B12 heeft nog een andere belangrijke functie en die ligt dichter bij het aardse bestaan. Sterker nog, het gaat over aarden in het hier en nu. Het is in het hier en nu waar we het te doen hebben en waar we voor gekomen zijn.

Waar bestaansrecht gaat over er mogen zijn, gaat aarden veel meer over er willen en er kunnen zijn. Hoogsensitieve mensen hebben veelal een sterkere connectie met de wereld waar we vandaan komen, met het mystieke en met andere dimensies of levensvormen.

Incarneren in deze werkelijkheid is niet makkelijk, veel van wat we om ons heen zien gaat tegen de levenswetten in, ons natuurlijke gevoel voor wat klopt en niet klopt. Dissociëren is een veel gekozen coping mechanisme, ik weet er alles van. Ik ben ook een typische zweefteef geweest die liever op een wolkje zat, dromend van een andere wereld. Ik ben het waarschijnlijk nog steeds zo nu en dan.

En toch is de bedoeling van ons bestaan dat we volledig incarneren, wat letterlijk betekent ‘in het vlees komen’. En daar hebben we B12 hard voor nodig. Het is dan ook niet gek dat de rijkste bron van B12 vlees is. En daar wringt soms de schoen: het zijn vaak de gevoeligen onder ons, de empathen, die afzien van vlees eten. Begrijpelijk, als je weet hoe het er in de vleesindustrie aan toe gaat. Een B12-tekort ligt dan al snel op de loer, wat onder andere een verminderde werking geeft van de zenuwen en van de hersenen. Dit kan geheugen- en concentratieverlies geven, problemen met op woorden komen, verminderde mentale prestaties tot aan dementieverschijnselen, lusteloosheid tot aan depressie, prikkelbaarheid tot aan agressie, spraakproblemen en persoonlijkheidsveranderingen tot aan psychose. Een B12-tekort zorgt er voor dat we in meer of mindere mate niet echt hier zijn.

Het alleen-geboren tweelingen fenomeen
Tenslotte wil ik nog één ding uitlichten en dat is de bijzondere correlatie tussen een B12-tekort en een alleen-geboren twee- of meerling. Alleen-geboren meerlingen hebben vrijwel altijd een B12-tekort, constateert Reijnen. Als je een alleen-geboren tweeling bent, dan heb je voor korte tijd, toen je nog in de baarmoeder zat, een broertje of zusje gehad. Men vermoedt (op basis van onderzoek) dat ongeveer 1 op de 10 mensen een verloren tweelinghelft heeft. Meestal zonder dat het opgemerkt wordt. Hoe deze relatie precies in elkaar steekt, is nog onbekend. Er is nu een groeiend bewustzijn over dit fenomeen, veel mensen ontdekken het bij zichzelf. Het is in feite een hele ingrijpende verlieservaring die een blijvende impact heeft op de overgebleven foetus en het mensenkind dat geboren wordt. Ik las in het boek ‘Het drama in de moederschoot’ dat alleen-geboren tweelingen het leven soms niet helemaal omarmen, omdat er een latent schuldgevoel aanwezig is; zij hebben het immers wel gehaald. Zo bekeken is dat eigenlijk ook een bestaansrecht issue. Ik heb zelf vorig jaar ontdekt dat m’n moeder zwanger was van drie, heel eventjes en toen nog iets langer van twee. De bestaansrecht issue leeft ook in mij en ik kan me goed voorstellen dat het verliezen van mijn tweelingzusjes meespeelt, al kan ik het niet helemaal voelen.

Sinds ik dit weet, is ook in mijn praktijk het thema alleen-geboren tweelingen naar voren gekomen en heb ik mogen uittestten of mijn cliënt extra behoefte aan B12 had. Dat bleek zo te zijn en ik kon ook voor haar uittesten hoeveel B12 ze nodig had en hoe lang.

Bestaansrecht
Heeft B12 mij geholpen om te aarden en mijn bestaansrecht te leven? Het is zeker een thema dat heel centraal heeft gestaan de afgelopen jaren. Op allerlei manieren werd ik getrokken naar en kwamen dingen op mijn pad die mij hierbij hebben geholpen. B12 is daar één van. Een puzzelstukje.
Het boek ‘Bestaansrecht’ van Maarten Oversier is ook een voorbeeld hoezeer dit thema leeft bij velen van ons. Het is er de tijd voor om bewust te worden van dit thema in onszelf en het te helen. Ik hoop dat jij je bestaansrecht mag voelen, mag leven en mag vieren.

Dit artikel is gepubliceerd in Spiegelbeeld magazine in november 2022.

Rineke heeft meerdere artikelen geschreven over B12, die je hier kunt lezen. Ik schreef eerder ook al een artikel voor NanoMineralen, dat over hoogsensitieve kinderen en B12 gaat.