Vaccinaties ontstoren. Dat impliceert dat vaccinaties verstoringen geven. Ik ben daar zelf inmiddels van overtuigd, maar dat is niet altijd zo geweest. Mijn dochter is geboren in 2003. Ik heb toen, zonder er over na te denken, meegedaan aan het Rijksvaccinatieprogramma. Althans, in het begin. In 2005 kreeg ik het nieuwste boek van dr. Moolenburgh in handen: ‘Op je gezondheid! Hoe geest, ziel en lichaam gezond te houden in een bedreigde wereld’.
Als tiener had ik al een paar boeken van hem gelezen, die weliswaar over een heel ander onderwerp gingen, maar die ik erg bijzonder vond.
Dr. Moolenburgh was, als Haarlemse arts en diep gelovig man, een bekend en geliefd figuur bij ons thuis. In het boek, dat ik in één ruk uitlas, kwam ik voor het eerst negatieve geluiden over vaccinaties tegen. In dit artikel deel ik hoe ik gekomen ben tot waar ik nu ben en leg ik uit hoe het ontstoren precies werkt.

Dr. Moolenburgh
Dr. Moolenburgh had een huisartsenpraktijk toen het Rijksvaccinatieprogramma startte, een aantal jaar na de Tweede Wereldoorlog. Zijn ervaring tot dan toe was dat de meeste kinderziekten niet ernstig of zelfs onopgemerkt verliepen en dat kinderen er sterker uitkwamen. Het immuunsysteem van de kinderen had een flinke oefening gehad en werd er beresterk van én er was levenslange immuniteit tegen de ziekten ontstaan, ook tegen wilde (gemuteerde) varianten. Ernstige complicaties van kinderziekten, die natuurlijk ook voorkwamen, kon hij vrijwel altijd linken aan, door verschillende oorzaken, verzwakte immuunsystemen.
Met het invoeren van de kindervaccinaties zag hij de gezondheid van veel kinderen in zijn praktijk verslechteren. Kinderen kregen in toenemende mate last van chronische verkoudheid, bronchitis, terugkerende longontsteking, astma, eczeem, allergieën, vaginale afscheiding en vermoeidheidsklachten. Daarnaast observeerde hij dat kinderen na vaccinaties klachten kregen die te maken hadden met het zenuwstelsel: gedragsproblemen, motorische en spraakproblemen, uitvalsverschijnselen, migraine en nog meer.

Post Vaccinaal Syndroom
De homeopathische arts Tinus Smits, een goede bekende van Moolenburgh, nam hetzelfde waar en gaf aan deze verschijnselen de naam ‘Post Vaccinaal Syndroom’. Hij schreef er in 1997 een boek over met de gelijknamige titel. Ook ontwikkelde hij een homeopathische therapie, genaamd isotherapie.
Dr. Moolenburgh schrijft in zijn boeken (het onderwerp vaccinaties komt in meerdere van zijn boeken terug) dat hij tot zijn verbazing met deze therapie veel kinderen heeft kunnen helpen. Sindsdien passen over de hele wereld homeopaten, artsen en therapeuten isotherapie toe om bijwerkingen van vaccins ongedaan te maken. Inmiddels zijn er ook andere therapeutische vormen van ontstoring ontwikkeld, zoals het ontstoren met biofotonen. Hoewel anders van vorm, zijn ze beiden op hetzelfde principe gebaseerd, namelijk het neutraliseren van de verstoringen met frequenties of anders gezegd informatie.

Het principe van ontstoren
Het ontstoren is gebaseerd op het principe dat al door de Griekse geleerde Hippocrates (460-359 BC) geïdentificeerd werd en later door de arts-alchemist Paracelsus (1493-1541) werd verwoord als ‘wat de mens ziek maakt, de mens ook geneest’. Het ging hierbij altijd om de kleinst mogelijke dosis van de giftige stof. Dit is de basis geworden van de homeopathie en tevens van het ontstoren van vaccinaties met isotherapie. De ontstoringsmiddelen van vaccinaties bestaan in essentie uit de vaccinatievloeistof zelf, de giftige stof. De stof wordt in variërende mate verdund via een proces dat potentiëring heet. Zo ontstaan er verschillende verdunningen, oftewel potenties. De potenties die bij isotherapie gebruikt worden zijn 30K, 200K, MK en XMK, deze zijn verdund in een verhouding van 1 (de vaccinstof): 100 (het verdunningsmiddel, bijv. water of lactose).

Als gevolg van het verdunnen is de stof niet meer als materie aanwezig, de moleculen zijn onvindbaar. Dit is waarom van homeopathie gezegd wordt dat het geen geneeskrachtige werking kan hebben. De informatie van de stof is echter nog wel aanwezig en heeft zijn imprint afgegeven aan het verdunningsmiddel. Het is aanwezig als energie, als trilling of frequentie. Het maakt niet uit welke term je er aan geeft, het komt allemaal op hetzelfde neer.
Het genezingsproces vindt plaats door de informatie toe te dienen van de stof waar de verstoring door veroorzaakt werd. Het lichaam reageert hierop door zichzelf te resetten en het zelfherstellend vermogen wordt geactiveerd. Recent onderzoek aan de Universiteit van Utrecht toonde aan dat een kleine dosis van een giftige stof het zelfherstellend vermogen van de cel (stimulering van verschillende specifieke hersteleiwitten) kan verhogen. Tevens bleek dat naarmate de giftige stof meer leek op de oorspronkelijke stof die de schade had veroorzaakt, het effect groter was. Het effect trad niet op als er een stof werd gebruikt die niet op de oorspronkelijke stof leek.

Ontstoren heeft altijd zin
Ik heb begrepen dat ontstoren niet altijd aanslaat. Geen enkele therapeutische interventie werkt altijd en voor iedereen. Soms reageert een lichaam niet, er zijn dan bijvoorbeeld meerdere verstoringen of blokkades aanwezig. Vaak is het nodig om ook met fysiologische stoffen het herstel te ondersteunen. Dit kunnen preparaten zijn van vitaminen en mineralen, planten en andere geneeskrachtige stoffen. Toch geloof ik dat ontstoren altijd zin heeft. Wij mensen bestaan uit meerdere niveaus; het fysieke niveau is wat we het meest direct kunnen waarnemen, maar we hebben ook een mentaal, emotioneel en energetisch niveau. Het ontstoren kan invloed hebben op al deze lagen. Je ziet niet altijd meteen waar meer balans is ontstaan. Het ontstoren hoeft niet persé kort na het vaccineren te gebeuren. Ook op latere leeftijd kan ontstoren herstel bewerkstelligen.

Inmiddels heb ik mijn oudste kind ontstoord van de vaccinaties die zij in haar eerste levensjaren gekregen heeft. En sindsdien heeft ze er niet één meer gehad. Ik heb me door de jaren heen verder verdiept in het onderwerp en dat heeft er toe geleid dat ik mijn jongste kind op laat groeien zonder vaccinaties, in het volste vertrouwen dat we een goeie keuze hebben gemaakt. Voor wie nog wel kiest voor vaccineren is het een optie om dezelfde ontstoringsmiddelen in te nemen vóórdat een vaccinatie gegeven wordt. Er wordt dan bescherming op energetisch niveau verkregen, waardoor het vaccin niet in staat is dat niveau te verstoren. Je bent als het ware voor de naderende ‘kunstmatige’ ziekten gewaarschuwd en kan beter je evenwicht bewaren. Chronische klachten kunnen immers alleen ontstaan als de diepere lagen van onze energie verstoord raken. Er treden duidelijk minder bijwerkingen van de vaccinaties op door vooraf te ontstoren, maar ook dit is geen waterdichte methode.

De Covid-vaccinaties
Het onderwerp vaccinaties ligt mij zo na aan het hart, dat ik als energetisch therapeut kinderen en volwassenen begeleid in het ontstoren en ontgiften van alle vaccinaties die er zijn. Ook de Covid-vaccinaties. In 2021 maakte ik een documentaire over de Covid-vaccinaties, die je kunt vinden op www.ogenwijdopen.nl.
Inmiddels is er zicht op talloze ernstige neveneffecten van deze vaccinaties. Omdat de vaccins zo fundamenteel verschillen van de klassieke vaccins, is het voor een deel nog volledig onbekend wat de gevolgen zullen zijn. Naar de lange termijneffecten blijft het voorlopig nog gissen, maar er wordt een hausse aan chronische (auto-immuun-) aandoeningen verwacht.

Er zijn door verschillende fabrikanten ontstoringsmiddelen voor de Covid-vaccinaties ontwikkeld en er zijn vele detoxprotocollen in omloop, die door gezondheidsinstituten, artsen, wetenschappers en andere gezondheidsdeskundigen wereldwijd verspreid worden. Ik kan voor ieder individu energetisch testen welke middelen optimaal zijn om schade te beperken, klachten te verminderen en weer zoveel mogelijk in balans te komen. Daarin neem ik ook andere factoren mee die van belang zijn voor het herstel. Ik sprak laatst met een therapeut die op vergelijkbare wijze werkt en hij vertelde mij dat in zijn praktijk schade voor een groot gedeelte hersteld wordt. De toekomst zal het uitwijzen.

Ik hoop dat steeds meer mensen zich gaan informeren over de onbelichte kanten van vaccinaties en zelf de regie nemen over hun gezondheid.

Ik deel hieronder de boeken en documentaires die ik gelezen en gezien heb om te komen waar ik nu ben. Kennis en inzicht hebben het vermogen om transformatie teweeg te brengen. Dr. Moolenburgh gaf zijn laatste boeken de treffende titels : ‘U kunt meer dan u denkt’ en ‘U kunt veel meer dan u denkt’. En zo is het..

Dit artikel is gepubliceerd in Spiegelbeeld magazine in juli 2022.

 

Bronnen van dit artikel:
Home – homeopathie, vaccinatie en autisme website Tinus Smits, arts.
Wat is homeopathie – Vereniging Homeopathie
Moolenburgh, H. C. (2005). Op je gezondheid! Hoe geest, ziel en lichaam gezond te houden in een bedreigde wereld. Uitgeverij Ankh-Hermes
Van Wijk, R. & Wiegant, F.A.C. (2010). ‘Postconditioning hormesis and the homeopathic similia principle: molecular aspects’. In: Human and Experimental Toxicology

 

Aanvullende bronnen:
Schaper, T. (2013). Vaccinaties. Kan het ook anders? Uitgeverij Ankh-Hermes

Moolenburgh, Hans sr. (2017). Gezond leven in een vervuilde wereld. Een handleiding met vuistregels. Uitgeverij Lemniscaat

O’Shea, Tim (2019). Vaccinatie is geen immunisatie. Schrijverij Mooi Mens

Nefertiti, Umen Evren (2009). Hé dokter, word wakker! Over de herfst van de westerse geneeskunde. Uitgeverij Gignomai

Röver, Désirée (2009). Baarmoederhalskanker. HPV-vaccins als een ‘Deus ex vagina’. Uitgeverij Ankh-Hermes

Het E-book ‘De zorgwekkende gevolgen van vaccinaties, klare vensters van een standaardhandeling’ Gratis te downloaden via Bronvermeldingen – Ogen Wijd Open

De documentaire “Wij vaccineren niet’, mythes en waarheid van de vaccinatiecampagne”: Wij vaccineren niet! Mythes en waarheid van de vaccinatiecampagne – Volledige film – Stichting Vaccin Vrij
Interview van John Consemulder met Désiréé Röver, Hans Moolenburgh en Door Frankema: (5) HSM TV dialoog ‘De Waarheid over Vaccinaties’ 3 uur COMPLEET! – YouTube
De ‘verbannen’ documentaire VAXXED: Vaxxed 1 Documentary – Dangerous Vaccines, Kids Autism & Side Effects. Te bekijken op Stichting Vaccin Vrij